Kırmızı renkli...

Kor,
Al,
Lal,
Ruj.
Doru.
Filali,
Kan rengi, kızıl.
Kırmızı renkli.

Kor kelimesinin yörelerimizde halk dilindeki başka anlamları:
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası.
Sin, gömüt, mezar.
Büyük acı, üzüntü veya sıkıntı.
Duvar taşlarında bir sıra, dizi.
Sıra, dizi, altın dizisi.
Odun yığını.
Satır.
Eşyayı üst üste koyarak yapılan düzgün yığın.
Yapıda aynı boyda taş ya da tuğlaların yan yana konulmasıyla oluşan sıra, dizi.
Biçilmiş ekin demetlerinin yığın yapmak için kümelenmiş durumu.
Tahıllarda görülen sürme hastalığı.
Köpeklerin boynuna takılan çıngırak.
Katır çanı.
Dere.
Kör.
Kağnı.
Kalp.
Öz yapı.
Yoğurt mayası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ