Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça; kule...

Cihannüma,

Farsça: cihannuma
.
Taraça,
Kule,
Teraskule.
Camlı çatı katı.
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça; kule.

Evlerde etrafı seyredebilmek için çatıların üstüne yapılan taraça veya oda, kule.
Manzarayı bütünüyle görebilmek amacıyle yapılan yüksek bina.
Her tarafı seyredebilmek için bazı ev çatılarının üstüne yapılan oda veya teraskule.

Cihannüma sözcüğünün diğer anlamları:
Dünya haritası.
Dünya atlası.
Uşak'ın en eski yerleşim yerlerinden; Dokuzsele Çayı kıyısında bulunan bir kaleli kasaba.
Ünlü gezgin Katip Çelebi' nin "Cihannüma" adlı eseri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ