Havai...

Yeleme,
Uçarı,
Havai,
Havayi,
Arapça: hevai, havai, 
(ﻫﻮﺍﺋﻰ). 
Gök renginde.
Açık mavi renk.
Hava ile ilgili, havada bulunan.
Ciddi şeyleri umursamayıp keyif ve arzusuna göre hareket eden, etrâfına aldırmayıp kendini kayıt altına sokmayan, bir yerde sebat etmeyip bir meseleden öbürüne atlayıveren (kimse).
Havadan sudan, ciddi bir hava taşımayan (söz, konuşma vb.).
Hava gibi hissedilir hissedilmez durumda olan, varlığı belli belirsiz olan, hafif.
Ciddi olmayan, ciddi işlerle uğraşmayan, ciddi işler yapmayan, dilediği gibi davranan; uçarı, yeleme.
Değersiz, boş olan.
15 kilogramlık hububat ölçeği.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ