Eski el yazılarını inceleyen bilim dalı...

Paleografi,
Fransızca: paleographie.
Yunanca: paleographie.
İngilizce: paleography, palaeography
Eski yazı bilimi.
Eski el yazılarını okuma bilgisi.
Paleografi, eski yazı çeşitlerini inceleyen bilimdir.
Eski el yazılarını okuma bilgisi.
Eski el yazılarını inceleyen bilim dalı.
Eski yazı çeşitlerini ve eski yazı türlerini inceleyen bilim.
Eski metinleri, belgeleri, tarihsel el yazılarını konu alan, inceleyen bilim.
Eski yazıların okunmasını sağlayan, bu yazıların tür ve şekillerini inceleyen bilim dalına paleografi denir.

Paleografya;
Yunancada palaios graphe denilen eski yazı anlamına gelmektedir. Bu kelimeye ilk defa kullanan kişi Fransız Benedik rahibi Bernard de Montfaucon olduğu bilinmektedir.

Epigrafi:
Yazıtları inceleyen bilim dalı.

Paleografi:
Yazılı belgeleri inceleyen bilim dalı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ