Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma...

Şifa,
Onma,
Arapça: şifa, 
(ﺷﻔﺎﺀ).
İngilizce: cure.
İyi olma, kurtulma, iyileşme.
Derman, ilaç, deva
Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma; onma.
Bedeni veya ruhi bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma.
Organizmanın kendi kuvvet ve koruma sistemleriyle kendisindeki bir hastalığı yok etmesi veya hastalık yapıcı etkilerden korunmaya gayret etmesi.
Hastalıktan kurtulma, iyi olma, eski sağlığına tekrar kavuşma, onma

Şifa bulmak: 
Eski sağlığına tekrar kavuşmak, iyi olmak, onmak
Hastalıktan iyi olma, iyileşme. 
Hastalıktan kurtulma.
Hastalıktan iyi olma, iyileşme. 
İyileşme, sağlıklı olma.

Şifa otu:
Demet halinde çiçek açan ve küçük bir saray patına benzeyen otsu bir bitki (Erigeron).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ