Aracılık...

Tavassut,
Arapça: taassut, 
(ﺗﻮﺳّﻂ).
Arapça: ortalamak ve vesatat, arasını bulmak anlamındaki vast kelimesinden türetilmiştir.
Aracılık,
Vasıtalık,
Aracının yaptığı iş; tavassut. 
Aracı olma durumu; vasıtalık.
Araya girme, arabuluculuk etme, vasıta olma.
İyi ile kötü arasında mutedil olanını almak.
Ara bulma için araya girmek. 
Aracılık, ara bulma, aracılık etme.
Ara bulma için araya girmek. 
İyi ile kötü arasında mutedil olanını almak.
Vasıta olma, aracılık etme.

Ajans: 
İngilizce: agency, 
Fransızca: agent 
Temsilcilik, temsilcilik işyarı, temsil ilişkileri, temsil yetkileri, temsil anlaşması gibi konular üzerinde çalışma ve iş yapma gücü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ