Yayaların bir dönem Galata Köprüsü'nden geçmek için ödedikleri ücret ...

Baç,
Farsça: bac, baç.
Osmanlı Devleti' nde gümrük vergisi.
İskelelere gelen, derbent, köprü vb. yerlerden geçen taşıtların ödedikleri geçiş vergisi.

Yayaların bir dönem Galata Köprüsü’nden geçmek için ödedikleri ücret.
1930 yılında Galata Köprüsü' nden 85 yıldır alınan geçiş ücreti kaldırıldı. Köprü 1845 yılında açıldığında, geçiş tarifesi yayalar için 5 para, hamallar için 10 para, yüklü arabalar için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para, koyunlar için 3 para olarak belirlenmişti.

Hayvan vergisi.
Haraç,
Vergi,
Gümrük vergisi; alışveriş vergisi,
Zorla alınan para veya haraç.
Osmanlı Devleti'nde gümrük vergisi.
Haraç, zorla alınan para.

Müruriye,
Arapça: mamuriye.
Geçiş vergisi,
Bazı yol, köprü, iskele vb. yerlerden geçilirken insan, hayvan ve eşyalardan alınan vergi, geçiş akçesi, geçit resmi, selamet akçesi, geçmelik.
Bir köprüden veya yabancı memleketden geçerken verilen para.

Alınıp satılan menkul eşyadan, başka köy ve şehirlerden getirilen mallardan eskiden alınan bir nevi alım satım vergisi.
Eskiden iskelelere gelen, geçiş yerlerinden, derbent ve köprülerden geçen taşıtların ödedikleri geçiş rüsumu.

Baççı:
Vergi toplayan veya haraç alan kimse.

Baç sözcüğünün başka anlamı;
Esir almaca oyunu (çocuklar arasında).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ