Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse); yalaka...

Arsız,
Yalaka,
Utançsız,
Utanmaz,
Hayasız.
Terbiyesiz,
Biar,
Biar, utanmaz, arsız.
Laubali, sırnaşık
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse); yalaka.
Açgözlü davranan (kimse).
Utanmaz; yaramaz; azgın.
Arsız utanmaz.
Utanma ve sıkılma duygusu olmayan, utanmaz, hayasız, yüzsüz (kimse).
Terbiyesi kıt, şımarık (kimse).
Aç gözlü (kimse).
Kolayca üreyebilen (bitki).
Toprağını yadırgamayan, çok çabuk büyüyen (bitki).

Arsız arsız:
Utanmaz bir biçimde, yılışarak, sırnaşarak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ