Tesir...

Etkime,
Etkileme.
Tesir,
Etki,
Etki, iz bırakma.
İntiba,
Arapça: tesir, (ﺗﺴﻌﻴﺮ).
Satıcıların, halkın zaruri ihtiyacı olan şeyleri yüksek fiyatla satmakta ısrar etmeleri durumunda yetkililer tarafından üstüne çıkamayacakları belli bir fiyat konması, narh koyma.
Bir nesnenin, bir halin başka bir kimse veya nesne üzerinde kendini hissettiren gücü, etki.
Bir kimse veya durumun bir kimse veya şey üzerinde bıraktığı iz, izlenim, intiba, etki.
Tesir etmek.
Etkilemek, etki yapmak.
Tesir etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ