Sazı mızrap yerine parmaklarla çalmak...

Şelpe,
Farsça: Şelpe.
Elle vurma, şaklatma.
Mızrap kullanmadan parmak uçlarıyla perdelere vurarak bağlama çalma tekniği.
Bağlamayı mızrap kullanmadan sadece parmak uçlarıyla çalma tekniğine şelpe denir.
Bağlama' da mızrap kullanılmaksızın çalma tekniğidir. Bağlamanın perdelerine parmak ucuyla vurarak ses çıkartılır. Bağlama' da mızrap kullanılmaksızın çalma tekniğidir. Bağlamanın perdelerine parmak ucuyla vurarak ses çıkartılır.

Halk müziğinde bağlama çalma tekniklerinden biri;
İlki mızrap ile çalma yöntemi, diğer bir deyişle tezene ile çalma.
İkincisi ise şelpe ile çalma yöntemi, diğer bir deyişle parmak ile çalma.
Şelpe: Bağlamayı mızrap yerine parmaklarla çalmak. 
Kendi içinde çok değişik şekilleri ve çeşitli özellikleri bulunan şelpe tekniğinde, elin bütün tellere yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı vurulması gibi iki temel fonksiyon vardır. Vuruş şekli, ifade ve tını olarak farklı anlayışta olan bu iki fonksiyon, kendi içinde de çeşitli özellikler göstermektedir.

Tel Çekme Tekniği; 
Tel çekme, bağlamanın temel tekniklerindendir. Parmakla teli çekerek ses çıkarmayı ifade eden bu teknik, kopuzun ilk dönemlerinden bu güne kadar gelişerek süregelmiştir. Anadolu' da el ile bağlama çalma geleneğinin genelinde rastlanılan bu icra şekli, Doğu yöreleri ve Teke Bölgesinde farklılıklar içermektedir. Bu pozisyonda genellikle alt ve orta tel için işaret parmağı alttan yukarı, üst tel için ise başparmak kullanılarak yukarıdan aşağı çekilmek suretiyle ses çıkarılmaktadır. 

Parmak vurma tekniği; 
Bağlamada açık tellerin bir tam beşli tizindeki perdeye genellikle işaret parmağı, bazen de orta parmakta vurulup çekilmesini ifade eden bir ses çıkarma tekniğidir. Bu teknik, şelpe ve tel çekme teknikleri gibi bağlamanın köklerine uzanan derin bir tarihe sahip değildir. Bağırsak tel ile mümkün olmayan, ancak madeni telin kolay tınlamasına bağlı olarak gelişen bu tekniğin, iyimser bir bakışla madeni tellerin bağlamaya takılışına kadar uzanan bir geçmişi vardır.

Şelpe sözcüğünün diğer anlamları;
Türkmen kadınlarının kullandıkları bazı ziynet eşyalarının alt kısmına halkalarla takılan süsler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ