Marangozların dört köşe delik açmakta kullandıkları bir araç ...

Ecene,
Marangozların dört köşe delik açmakta kullandıkları  bir araç.
Marangozların dört köşe delik açmakta kullandıkları aygıt.
Tahtalarda köşeli delik açmak için kullanılan, ele gelen kısmı tahta, ucu demir araç.
Marangozların dört köşe delik açmakta kullandıkları alet.
Marangozların delik açmakta kullandıkları bir araç, keski, demir kalem.

Taşçıların kullandıkları bir araç.
Ayakkabı yapılan hayvan derilerini delmek için kullanılan dikey açı biçiminde demirden bir araç.

Ecene kelimesinin başka anlamları;
Cüce, kısa boylu.
Çocuk oyuncağı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ