Malzemesi marka sahibi tarafından karşılanarak başka bir firmaya yaptırılan mal...

Fason,
Fransızca: façon.
İngilizce: fason, cut, style, manner, 
Yan sanayi,
Çakma,
Kemeraltı,
Mahmutpaşa,
Malzemesi marka sahibi tarafından karşılanarak başka bir firmaya yaptırılan mal; fason mal.
Kaçak olarak yapılan taklit ürün.
Fason mal.
Kesim.

Terzinin belli bir ölçü ve modele göre kumaşa biçim vermek için yaptığı iş, kesim.
Sipariş üzerine belli bir modele göre yapılan seri imalat.
Ticarette, malzemesi marka sahibi tarafından karşılanarak, başka bir firmaya yaptırılan mal.
Fason üretim veya kısaca Fason, biri diğerine göre ekonomik üstünlüğe sahip iki firma arsındaki ilişki sonucu, küçük firmanın büyük firma için anlaştıkları türde, miktarda ve kalitede sürekli olacak şekilde üretim yapması ve bu üretimi anlaştıkları tarihte teslim etmesidir. Öncelikle Avrupa olmak üzere tüm dünyada 1960 yılında başlayan işçi eylemleri ve 1970 yılındaki petrol krizi çoğu ülkede önemli ekonomik sıkıntılar yaratmıştı. İşgücü piyasası da bundan payını almış, işçiler sık sık greve gitmişlerdi. Grevlerde geçen süre, üretimin sürekliliği önündeki en büyük engeldi. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ