Küçük torba miktarında olan...

Kese,
Küçük torba miktarında olan,
Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba.
Para kesesi.

Kese sözcüğünün yörelerimize göre diğer anlamları:
Bazı şeylerin üzerine geçirilen, kumaştan çanta biçiminde kap.
Yıkanırken kir çıkartmak için ele geçirilen, vücudu ovmaya yarayan, bürümcükten yapılmış, cep biçiminde bez.
Bir kimsenin mal varlığı.
Organizmanın bazı boşlukları.
Su bitkilerinde içi hava ile dolu olan ve bitkinin suda yüzer durumda kalmasını sağlayan şişkinlik.
Beş yüz kuruşluk para birimi.
Kısa, kestirme (yol).
Kısa yol, kestirme yol.
Mali iktidar, servet.
Ormanlara büyük zarar veren bir böcek.
Bir kimsenin kendisine ait parası veya serveti,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ