Küçük sözlük...

Vokabüler,
Fransızca: vocabulaire.
Söz varlığı.
Küçük sözlük.
Söz varlığı, söz dağarcığı, 
Kelime hazinesi,
Lügatçe,
El sözlüğü,
Cep sözlüğü,
Herhangi bir eserin sonunda yer alan ek sözlük.
Bir kimsenin kullandığı kelimelerin bütünü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ