Karşılık olarak, benzetilerek yapılan davranış, söz...

Nazire,
Benzeş,
Arapça: nazire.
Arapça nazir sözcüğünden türetilmiştir.
Karşılık olarak, benzetilerek yapılan davranış, söz.
Başka bir manzume örnek alınarak aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan şiir, manzume.
Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir.
Bir şairin manzum eserine başka bir şair tarafından aynı vezin ve kafiye ile yazılan benzer manzume.
Bir söze, bir davranışa karşılık olarak söylenen söz veya yapılan davranış.
Benzeriyle karşılık vermek.
Benzerini yapma maksadlı örnek.

Mühlet vermek, tehir etmek.
Benzeri, misli.
Eşi, benzeri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ