"Kanuna göre" veya "hukuki olarak" manasında bir sözcük...

De jure,
Latince deyim.
De jure; de facto teriminin karşıtıdır.
Kanuna göre veya hukuki olarak manasına gelir.

Hukuki bir durum tartışılırken;
De jure kavramı, konu hakkında kanunların ne söylediğini;
De facto karamı ise gerçek hayatta uygulamanın nasıl olduğunu belirtir. 
Yani de jure, kanuna göre olması gerekeni; de facto ise olanı ifade eder.

De facto ve de jure terimleri gerek siyasette gerek hukukta gerekse gündelik hayatta sıkça kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Kavramların birbirine olan yakınlıklarından dolayı anlamları da zaman zaman karıştırılıyor. Latince bir tabir olan de jure, kanuna aykırı olmayan, kanuna uygun ve hukuki olarak anlamına gelmektedir. De Facto, ise de jure kelimesinin zıt anlamlısıdır. Gerçekte olan, uygulamada, fiilen anlamlarına gelir. Kanuna uygun olmayan, hukuki bir geçerliliği bulunmayan anlamlarına da sahiptir. 
De facto olanı, de jure ise olması gerekeni açıklar.

Defacto, kanuna uygun değilken, dejure kanuna uygundur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir de facto ülkedir. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ ni Türkiye’ den başka tanıyan herhangi bir ülke de yoktur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ