İşler, faaliyetler...

Ameliyat,
Operasyon,
İşler, faaliyetler.
İşler, faaliyetler, ameliyat.
Arapça: ameliyyat
İngilizce: operation.

Hasta üzerinde tedavi amacıyla uygulanan kesme ve dikme işlemi; cerrahi müdahale, operasyon.
Herhangi bir bozukluğu veya hastalığı tedavi için genel veya lokal anestezi altında yapılan cerrahi müdahale, operasyon.
Herhangi bir nedenle yapılan cerrahi işlem, operasyon.

Genel, yerel veya bölgesel anestezi altında, tanı ve tedavi amacıyla vücutta kesi açılarak yapılan cerrahi girişim, operasyon.
Hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yapılan tedavi, operasyon. 
Cerrahi müdahale.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ