Hun hükümdarı Mete Han'ın babasının adı ...

Teoman,
Teoman Han.
Hun hükümdarı Mete Han' ın babasının adı.

Mete Han,
(Mao-tun)
(D. MÖ 234 - Ö. MÖ 174),
MÖ 209 - MÖ 174 yılları arasında hüküm sürmüş Büyük Hun İmparatorluğu hükümdarıdır. Oğuz Kağan Destanı' ndaki Oğuz Kağan ile aynı kişi olduğu düşünülmektedir. Babası Teoman' dır. Asya Hun İmparatorluğu' nun kurucusu olan Teoman, oğlu Metehan yerine üvey annesinin etkisiyle Metehan' ın üvey kardeşi olan diğer oğlunu tahta çıkarmak istedi. Törelerine göre Türk hatundan olan, has bir Türk' ün tahta geçmesi gerekiyordu. Metehan' ın üvey annesi Çinliydi ve Çinli kadından olan çocuk tahta geçemezdi. Bu sebeple üvey annesi, Metehan' ın babasını doldurdu ve Mete Han' ı komşu kavim olan Yüeçiler' e rehin olarak gönderdi. Babası, ardından Yuezhi' lere savaş ilan ederek Mete Han' ı öldürtmek istedi. Mete, babası Teoman Yuezhi' lerin topraklarına girmeden Yuezhi' lerin elinden kaçtı. Babası bu kadar zorlukları atlatmasının ardından hakkını vermek için emrine on bin çadırlık bir birlik verdi. Sonunda da Mete öz babasını, üvey annesi ve kardeşlerini öldürüp kağan oldu.

Pek çok konar-göçer kavmin kullandığı çavuş oku adı verilen ıslıklı okun mucidinin Mete Han olduğu kabul edilir. Çin kaynaklarına göre eğer okunu bir yöne yöneltirse emrindeki askerlerin hepsi o hedefe ok atarak hemen yok ederler. Bir gün emrinde demir disiplini ile yetiştirdiği 10 bin askeri varken okunu ava çıkan babasının üzerine çevirdiğinde askerlerinden hiçbiri tereddüt etmedi. Böylece Teoman öldürüldü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ