Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce...

Varsayım,
Faraziye,
Kuram,
Hipotez,
İngilizce: hypothesis,
Fransızca: hypothese, 
Almanca: hypothese, voraussetzung, annahtne, 
Yunanca: hypothesis
Kanıtlanmadan geçici ya da kalıcı olarak benimsenen önerme.
Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce.
Usbilimsel sonuçlar çıkarmak üzere dayanak olarak öne sürülen önerme ya da önermeler takımı.
Olgular arasında neden-sonuç ilişkisi kuran ve gözlem yoluyla sınanacak olan öngörü.
Olayları açıklayabilmek için ispatlanmamış olduğu halde benimsenen, gerçek gibi kabul edilen ilke, deneyle tamamen doğrulanmadığı halde doğrulanacağı ümit edilen teorik düşünce, kuram, faraziye, hipotez.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ