Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı...

Dirim kurgu,
Biyonik,
İngilizce: bionics.
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı.
Biyoloji ve elektronikle ilgili olan, biyonik.

Dirim bilimci:
Biyolog.

Eski Türkçede Dirim;
Yaşayış, hayat. 
Hayat, yaşam. 
Yaşama gücü.

Bilim kurgu:
İngilize: Science fiction.
Hayal bilim.
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb.
Çağ­daş bi­lim ve­ri­le­rin­den ya­rar­la­nı­la­rak ha­yal gü­cüy­le oluş­tu­ru­lan (fi­lm, ro­man vb.).
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan (film, roman vb.).

Kurgu:
Her türlü yaratı.
Bir işe hazırlamak için yapılan telkin.
Uygulamaya geçmeyen yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ