Batılı tacirlerin ticaret için geldikleri Osmanlı limanlarında vermek ya da ödemek zorunda kaldıkları her şey için kullandıkları sözcük ...

Avan,
Batılı tacirlerin ticaret için geldikleri Osmanlı limanlarında vermek ya da ödemek zorunda kaldıkları her şey için kullandıkları sözcük.

Diğer anlamları:
Devlet memuru.
Zorba, fesatçı, kötü adam.
Öntasarı,
Zaman, vakit.
Yardımcı,
Vurucu kırıcı, zorba.
Moğollar da vergi toplamakla görevli memur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ