Başa kakma...

Takaza,
Tekazi, tekaza,
Arapça: takaza, tekaza, (ﺗﻘﺎﺿﺎ).
Borcunu ödemek, beyan etmek, emretmek, alacağını istemek anlamındaki kaza kelimesinden türetilmiştir.
Azarlama.  
Başa kakma.
Başa kakmak.
Serzeniş,
Sıkıştırmak.
Hakkını isterken borçluyu zorlamak.
Hakkını dava etme, sıkıştırma.
Serzeniş, azarlama, başa kakma.
Alacağı için borçluyu sıkıştırma, zorlama.
Zorlayarak isteme, talep, istek, arzu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ