Yürürlükte bulunan antlaşmalara göre olması gereken veya süregelen durum...

Statüko,
Cari,
Latince: statüko, statut quo.
İngilizce: status quo, current,
Fransızca: statuquo.
Sürer durum,
Mevcut durum,
Var olan durum.
Yürürlükte olan, geçerli.
Geçerli olan, yürürlükteki.
Olagelen, geçerli, yürürlükte olan.
Mevcut durum, içinde bulunulan düzen.
Süregelen düzenin korunması durumu; sürer durum.
Yürürlükte bulunan antlaşmalara göre olması gereken veya süregelen durum.

Yürürlükte bulunan anlaşmaların, kuralların ortaya çıkardığı, geçmişin devamı niteliğinde olan şimdiki durum, statü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ