Yetişir, kafi...

Tap,
Yetişir, kafi.
Yeter, yetişir, artık istemez.
Yeten, yetişen, elveren, yeterli, kifayet eden.
Yetişir, elverir, kifayet eder.

Tap sözcüğünün yörelerime göre başka anlamları:
Doğru, hatasız.
Tamamen, büsbütün, hep.
Eşit, müsavi.
Hemen, derhal.
Okul sırası.
Tepe ya da dağ üstündeki düzlükler.
Eski evlerde tavana yakın açılan küçük pencere.
Ev tavanlarında direkler üzerine konan tahtalar, silme tahtası.
Tandıra düşüp kül üstünde pişen ekmek.
Uygun, oranlı.
Leke, ben.
Güç, kuvvet.
Arka, art.
Doğru.
Dikkat.
Arka, geri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ