Yapılarda malzeme taşımak için kullanılan, dört kollu ve iki kişinin taşıdığı tahta araç...

Teskere,
Deskere,
Farsça deskere.
Eski dilde sedye.
Özellikle yapılarda malzeme taşımak için kullanılan, dört kollu ve iki kişinin taşıdığı tahta araç.
Kerpiç keserken kullanılan tahtadan yapılan dört kollu taşıma aracı.
Yapılarda malzeme taşımak için kullanılan, dört kollu ve iki kişinin taşıdığı tahta araç.
Yapılara gereç taşımada kullanılan dört kollu tahta araç.
Harç taşımaya yarayan dört kollu araç, teskere.

Teskere teriminin başka anlamları:
Sedye,
Teskire;
Küçük sepet.
Tahtadan yapılmış küçük sepet.
Tahta kaşıklık.
İnce, yassı ağaç şeritlerden yapılmış küçük küfe.
Hastaları, ağır eşyaları taşımaya yarayan dört kollu tahta sedye.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ