Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen uygulamalı...

Ameli,
Arapça ameli, (ﻋﻤﻠﻰ). 
Tatbiki,
Uygulamalı,
Pratik,
Tecrübeli,
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen uygulamalı.
Sadece ilim ve söze değil işe ve uygulamaya dayanan, işlemek ve yapmakla elde edilmiş olan, uygulamalı, tatbiki, pratik. 
Hareketle ilgili olan, yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen uygulamalı, tatbiki.
Karşıtı: Nazari.
Elverişli, uygun, pratik

Amelia:
İngilizce: amelia
Bir veya daha fazla bacağın doğuştan olmaması.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ