Tasfiye...

Likidasyon,
İngilizce: liquidatation,
Tasfiye,
Arapça tasfiye,
Arıtma, ayıklama, temizleme:
Adi ve Basit Tasfiye biçimi vardır.
Özleştirme,
Arrındırma,
Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb. sebepler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi; likidasyon.
Bir kurum veya iş yerinde türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme.
Bir işletmenin batması veya kapanması durumunda, varlıklarının satılarak alacaklılara dağıtılması.
Türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme.
Yok etmek, ortadan kaldırmak.
Bir ticaret kuruluşunu kapatmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ