Resmi törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah erkek ceketi veya takımı...

Frak, 
Fransızca: frac.
İngilizce: frac.
Resmi bir erkek giysisi.
Resmi törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah erkek ceketi veya takımı.
Erkeklerin resmi törenlerde giydikleri, ön tarafı bel hizasında, arka tarafı yanlardan arkaya dönen ve ortasında bele kadar bir yırtmacı bulunan, iki kanatlı bir etek biçimindeki siyah takım elbise.

Fraksiyon;
Fransızca: fraction
Latince: fraction
Bir ideolojiyi farklı şekillerde anlayan ve yorumlayan gruplardan her biri.
Bir siyasi partide partinin ana politikasına karşı çıkarak ayrı bir grup şeklinde teşkilatlanan parti içi grup.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ