Papağan, kartal, vb kuşların kemerli gagası...

Tumşuk,

Papağan, kartal, vb kuşların kemerli gagası.
Tumşuk; bir hayvan bilimi terimidir. Papağan, kartal, vb kuşlar familyasındandırlar. Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfıdır. Kartal ve papağan gibi kuşların gagaları tumşuk denilen kemerli bir yapıya sahiptir. Kemer biçiminde olan bu gagaları kavisli bir  yapıdadır. 

Genellikle kuşlarda gagaları, ağzın bir uzantısı durumundadır. Gaga, biçim ve büyüklüğü değişik olup, boynuz yapısında, katı ve çıkıntılı bir organdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ