Mevlevi dervişlerin giydikleri yüksek ve tepesi düz keçe külah ...

Sikke,
(Zikke),
Arapça sikka, 
Sivri külah.
Mevlevilerin keçe külahlarının ismi.
Mevlevi dervişlerin giydikleri yüksek ve tepesi düz keçe külah.
Mevlevi dervişlerinin giydikleri yüksek ve tepesi düz keçe, külah.

Sikke teriminin yörelerimizde başka anlamları:
Dirhem.
Madeni para.
İşaret, damga.
Basılmış madeni para.
Para üstüne vurulan damga.
Madeni paralara vurulan damga.
Hayvanları bağlamak için yere çakılan demir veya ağaç kazık.
Hayvanları bağlamak için yere çakılan demir çivi.
Değerli madenler üzerine vurulan damga.
Hayvanların bulundukları yerden uzaklaşmalarını önlemek üzere bağlandıkları demir kazık. 
Devlet tarafından ağırlık, ayar ve değeri saptanarak, altın, gümüş, bronz, alüminyum gibi madenlerden basılan para, akça.
Nereye ve kime ait olduğunun bilinmesi için konulan işaret, mühür. 
Düz, doğru yol.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ