Lise derecesindeki okul...

İdadi,
Arapça idadi,
İdadi
İdadiye.
Osmanlı eğitim sisteminde yüksek okullara öğrenci yetiştiren orta dereceli okul, lise.
Eskiden aşağı yukarı şimdiki lise düzeyindeki okul.
Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad.
Lise derecesindeki okul,
Hazırlıklık devresi.
Kelime anlamı olarak İdadi, hazırlanmaya mahsus yer demektir. 

Uygulama da ise; Rüşdiye denilen orta okuldan sonra yüksek okula öğrenci yetiştiren orta dereceli okuldur. Eskiden lise düzeyinde okul. Osmanlı Döneminde hazırlık safhası, hazırlık bölümü, sınıfı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ