İki önermeden kurulu bir akıl yürütmenin ikinci önermesi...

Sonurtu,
Artbileşen.
Tali,
İngilizce: consequent.
Fransızca: consequent, 
Almanca: konsequent, sukzedens, ende, 
Latince: consequens.
Birbirine bağlı iki önermeden ikincisi.
Birbirine bağlı iki önermeden sonraki.
Bir koşullunun ikinci anabiIeşeni.
İki önermeden kurulu bir akıl yürütmenin ikinci önermesi.
Şartlı önermelerin ikinci kısmı anlamındaki tali karşılığı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ