Görünüşte halkla olduğu halde gerçekte kalben onlardan ayrı olma...

Uzlet,
Arapça uzlet.
Karşıtı: Ülfet.
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama.
Görünüşte halkla olduğu halde gerçekte kalben onlardan ayrı olma.
Bir köşeye çekilip toplumdan, insanlardan uzak, yalnız başına yaşama.

Uzlet yeri, yalnızlık köşesi.
Yalnızlık.
İnsanlardan ayrılarak bir tarafa çekilip yalnız kalmak.
Bir yana çekilip kendi kendine tenhada yaşamak.
Yalnız başına yaşama, insanlardan ayrılarak bir köşeye çekilme,
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
Yalnızlık, bir tarafa çekilip kendi kendine tenha kalma.
Köşesine çekilme.
Yalnızlığa çekilme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ