Eski Türklerin dini...

Şamanizm,
(Shamanism)
Şamanlık,
Fransızca: chamanisme.
İnsanlık tarihi kadar eski olan Şamanizm, tek tanrılı bir din ve bir inanç sistemidir.

Büyük çoğunluğu eski Sovyet bilim insanları olan bir kesim Şamanlığı Türklerin orijinal dini kabul ederken, bazı bilim insanı ve yazarlar ise şamanlığı bir din değil Kuzey Asya topluluklarının dini duygularını içeren ve öteki alem varlıklarına hükmeden bir tür kült olarak görmektedirler. Şamanizme özgü birçok ritüel ve adet bulunmaktadır. Bu ritüellerden bazıları günümüze kadar ulaşmıştır ve halen uygulanmaktadır. 

Tarihi Taş Devrine kadar uzanan Şamanizmin özellikleri bölgelere ve ülkelere göre farklılık gösterir. Bazı ülkelerde bir din, bazı bölgelerde ise ritüeller bütünü ve trans tekniği olarak kabul edilir. Tarih boyunca Şamanizm hakkında birçok araştırma yapılmış ve farklı görüşler ortaya atılmıştır. Doğayı yaşayan bir varlık olarak kabul eden bu inanç sisteminin bazı özellikleri panteizm ile benzerlik taşır.

En kadim inanç sistemlerinden biridir. Asya kıtasında yayılan Şamanizm, daha çok göçebe halklar tarafından benimsenmiştir. Bu inanca göre dünya, Gök, yer ve yer altı olarak üçe ayrılır. Göktanrı inancının egemen olduğu Şamanizmde ruhlar İyi ve Kötü olmak üzere ikiye ayrılıyor. İyi ruhlarla iletişime geçmek için çeşitli ayinler düzenlenir. 

Yer altında yaşayan kötü ruhlardan korunmak içinse gök ve yer arasında denge kurulmalıdır. Kötü ruhlara Erlik ismi verilirken, iyi ruhların adı Ülgen' dir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ