Eski dilde ondalık...

Aşari,
Eski dilde ondalık.
Aşari, Desimal, Ondalık sistem,
Atatürk'ün büyük devrimlerinden biri olan ölçü devrimi ile metrik sistem 1931 yılında yasa çıkarılmıştır. 
Yasa 1 Ocak 1933 tarihinden itibaren uygulanmağa başlanmıştır. Halen ülkemizde ölçü ve ayar işleri Ticaret Bakanlığına bağlı ölçüler ve ayar işleri müdürlüğü ve örgütün denetimi altında belediyeler ayar memurlukları tarafından yürütülmektedir.

Türkiyede kullanılacak ölçüler için aşari (ondalık) metre sistemi kabul edilmiştir. Resmi ve gayri resmi evrak ve işlemlerde ve bütün anlaşmalarda kanunen tutulması zorunlu olan ticaret defterlerinde ticari evrak ve belgelerde ilanlarda ve miktar tayin eden etiketlerde aşari metre sistemine dahil ölçülerin kullanılması zorunludur. Buna aykırı olarak yapılmış işlem ve anlaşmalarla düzenlenmiş evrak ve belgeler geçerli değildir.

Uzunluk ağırlık hacım ölçü aletleriyle Aerometreler hububat muayene aletleri su akaryakıt elektrik ve havagazı sayaçları taksimetreler ve demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarıyle işçi gündeliklerini tesbit için kullanılan araçların bu yasa ve yönetmelik hükümleri dairesinde ayarlanarak damgalanmış olması şarttır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ