Bozuk, kapalı hava...

Çepel,
Çeper,
Çöpel,
Çepel (cipil)
Yağmurlu, bozuk hava.
Bozuk, kapalı (hava),
Bozuk, kapalı hava.
Bozuk, Kapalı, Yağmurlu Hava
Fırtınalı, karlı, çamurlu hava.
Halk ağ­zında; Fır­tı­na­lı, kar­lı, ça­mur­lu ha­va.

Çepel teriminin yörelerimize göre diğer anlamları:
Çamur, pislik, bulaşık, kir.
Kirli, pis, murdar, çamurlu.
Kir, pislik, yabancı madde.
Bataklık, çamurlu yer.
Çalı çırpı, çor çöp.
Engebeli arazi.
Bulaşık.

Dişi hayvanların üreme organlarının çıkardığı beyaz renkli salgı.
İçinde sap, taş, toprak gibi yabancı madde bulunan tahıl.
Toz, saman, yoz tohumlarla karışık hububat.
Ürüne karışmış yabancı madde.

Kıbrıs ağzında, çöpel; 
İçinde yabancı madde bulunan tahıl olarak geçer. Anadolu ağızlarında içinde yabancı madde bulunan tahıla çeper (çepel) adı da verilir. Eski kaynaklarda çepel olarak kullanılır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ