Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye yarayan sınama...

Test,
Quiz,
Sınav.
Tecrübe.
Deney.
Sınama.
İmtihan,
İngilizce: test,
Fransızca: test.
Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye yarayan sınama.
Doğru cevabın seçenekler arasından bulunmasına dayanan bir sınav türü.
Bireyin bilgi, beceri ve tutumunu ölçmede kullanılan araç ya da teknik.
Deneme; bir kimsenin bilgisini ve becerisini sınama; sınav.
Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının hepsine verilen ad (sınama).
Zihinsel bir çalışmanın niteliğini belirtmek ya da saptamak amacıyla yapılan kısa yoklama.
Belli bir hastalığın ya da maddenin varlığını belirleme amacıyla yapılan işlem.
Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması.
Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ