Bir deniz teknesinin devrilerek ters dönmesi ...

Alabora,
İtalyanca: albora,
Denizde bir teknenin devrilerek ters dönmesi durumu.
Gemi, tekne, sandal vb. deniz araçlarının devrilip yan yatması veya ters dönmesi.
Tekne, sandal vb. deniz araçları devrilip ters dönmek.
Geminin devrilecek kadar yan yatması.
Bir deniz teknesinin devrilerek ters dönmesi.
Geminin yan yatması.

Alabora sözcüğünün başka anlamları;
Altüst etmek.
Yatık durumdaki bir sereni dik duruma getirme.
Bir serenin yatay durumdan düşey duruma getirilmesi.
Selamlamak için filika küreklerinin yukarıya kaldırılması.
Balığı toplamak için dalyan ağının yukarıya alınması.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ