Bilinmeyen...

Matematik.
Riyaziye, 
Uzbilim,
Sayı bilgisi,
Fransızca: mathematique.
İngilizce: maths, mathematics.
Değeri belli olmayan; bilinmedik, bilinmez, meçhul.
Bilinmeyen,
Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
Biçim, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları mantık yoluyla inceleyen, aritmetik, cebir, geometri gibi dallara ayrılan bilim kolu. 
Orta dereceli ve yüksek okullarda öğrencilere biçim, sayı ve çoklukların yapıları, özellikleri ve aralarındaki bağıntılar üzerinde uygulamaya dayalı olarak belli bilgi ve anlayışları kazandırmak amacıyla okutulan ders.

Sayı bilgisi, (aritmetik), cebir, uzam bilgisi gibi kollara ayrılan ve düzenli, ölçülebilir nesneleri inceleyen bilimler topluluğu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ