Belirli bir mesleğe, alana yönelik teknik kavramlardan oluşan dil...

Jargon,
Fransızca: jargon
İtalyanca: jargon
İngilizce: jargon
Belirli bir mesleğe, alana yönelik teknik kavramlardan oluşan dil.
Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığı.
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı.
Belli bir zümreye ya da meslek grubuna özgü günlük konuşmada kullanılan kelimeler bütünü, özgüdil, argo.
Meslek argosu.
Mesleki dil.
Dar bir çevreye, topluluğa özgü dil, argo.
Anlaşılması güç, bozuk dil.

Jargon kelimesinin kullanıldığı diğer anlamları:
Zirkonun bir türü.
Zirkon cinslerinden, sarı renkli, kuyumcuların kullandığı kıymetli taş.
Taklit elmas olarak kullanılan kuvars kristali.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ