Az gören göz...

İbili,
Banaz,
Kelil,
Az gören göz.
Az gören (göz için).
Gözleri az gören.
Gözü az gören,
Az gören, donuk gören göz. 
Uzağı veya yakını iyi göremiyen göz. 
Miyop veya hipermetrop göz
Körleşmiş.

Görme engelliler; körler ve az görenler olarak sınıflanır. Gerekli tüm düzeltmelerden sonra iyi gören gözündeki görme keskinliği 20/200 ya da daha az ve görme alanı 20 dereceden az olan kişilere kör, görme keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan kişilere az gören denilmektedir.
Az görme daha çok görme keskinliği azalması gibi algılansa da aslında görme alanında daralma, kontrast kaybı, ışık hassasiyetine karşı uyum yeteneği veya cisimleri bozuk şekillerde algılama bozuklukları da yine bu grup içinde değerlendirilir. Az gören hastaların görme seviyesini arttırmak için karşıdaki görüntünün özel merceklerle büyütülüp yaklaştırılması gereklidir. Az görme kişinin günlük aktivitelerini engeller. 

İbili sözcüğünün diğer anlamları;
Hindi.
Hotozlu serçe.
İnce, narin, nazik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ