1896-1901 yılları arasında Recaizade Mahmut Ekrem'in çabasıyla, "Servet-i Fünun" dergisi etrafında toplanan sanatçıların Batı etkisinde geliştirdikleri bir edebiyat akımı.

Edebiyat-ı Cedide,
Yeni Edebiyat.
Servet-i Fünun Edebiyatına verilen ad.
1896-1901 yılları arasında Recaizade Mahmut Ekrem' in çabasıyla, Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanan sanatçıların Batı etkisinde geliştirdikleri bir edebiyat akımı.
 

Edebiyat-ı Cedide 1896 yılında Servet-i Fünun dergisini çıkaran şair ve yazarların meydana getirdiği canlı bir akımdır.
1896 - 1901 tarihleri arasında Avrupa tesiri ile meydana gelen edebiyat cereyanına verilen isim.

Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun Edebiyatı):
Tanzimat Dönemi sanatkarlarından Recaizade Mahmut Ekrem’ in, genç yazar ve şairleri Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplamasıyla gelişen bu edebiyat 1896 - 1901 yıllarını kapsamaktadır. Recaizade Mahmut Ekrem, Tanzimat Döneminde başlatılan yeni edebiyatı sağlam temellere oturtmak, genç sanatkarları teşvik etmek ve edebiyat dünyasına hareketlilik getirmek düşüncesiyle Tevfik Fikret’ i, Servet-i Fünun dergisinin yazı işleri müdürlüğüne getirdi. O zamana kadar daha çok fen konularında yazılar yayımlayan Servet-i Fünun dergisi kısa bir süre içinde edebiyat ve sanat dergisi durumuna geldi.

Servet-i Fünun Dönemi sanatkarlarının en tanınmışları,Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Hüseyin Suat, Hüseyin Siret, Ali Ekrem, Faik Ali, Süleyman Nazif, düz yazıda ise Halit Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet ve Ahmet Şuayip’ tir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ