Yiğit, cesur, bahadır...

Keleş,
Bahadır, Batur,
Cesur,
Güçlü,
Yiğit, cesur, bahadır
Akitin, 
Alp, Alpay, Atak,
Kahraman,
Yiğit, temiz yürekli, kabadayı.
Gözünü daldan budaktan esirgemeyen.

Keleş sözcüğünün halk dilinde başka anlamları:
Çok yakışıklı, çok güzel.
Güzel, yakışıklı (insan).
Vücut yapısı gösterişsiz.
Çirkin, kötü.
Becerizksiz.
Kel.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ