Varlık, servet ...

Anamal,
Varlık, servet.
Varlık, zenginlik, mal mülk.
Sermaye,
Dünya malı.
Mal mülk.
Servet,
Arapça: servet
Zenginlik, varlık, para, mal mülk
Elde bulunan servet.
Ana mal. 
Esas para. 
İlk elde mevcut olan para
Genel ev kadını.

Eskiden Osmanlı döneminde:
Bıdaa(Bızaa),
Bezaat,
Sermaye, mal.

Ülke, topluluk, hanehalkı veya bireylerin, belli bir ana kadar birikmiş varlıklarının o anki toplam değeri. 
Sahibine gelir akımı sağlayabilen taşınır değer ve taşınmaz değer.
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ