Üzerinde yazı yazmaya, arasında evrak saklamaya yarayan deri kaplı altlık...

Sümen,

Sumen,
Fransızca: sous-main.
Üzerinde yazı yazmaya, arasında evrak saklamaya yarayan deri kaplı altlık.
Yazı masaları üstüne konulan, pek çoğu kapağı altında evrak saklanacak şekilde yapılmış, kalın mukavvadan, üzeri deri vb. ile kaplanmış altlık.

Sümen sözcüğünün yörelerimizde halk dilinde başka anlamları:
Taranmış yumak biçiminde yün.
Yün, iyi yün.
Bükülmek için işlem görmüş tiftik.
Koyunun ilk kırkımından alınan yün.
Sığırların arkasında dolaşan küçük bir çeşit kuş.
Yaba.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ