Taşma, taşkın...

Feyezan,

Seylap,
(Seylab).
Sel suyu, sel, su baskını, taşkın.
Su baskını, taşma, taşkın, feyezan,
İngilizce: flooding, overflow
Taşma, taşkın,
Taşma, haddinden fazla olma.

Suyun çok olup taşması, çoşması.
Suların taşıp yayılması.
Eskidilde Taşma, taşkın, seylap.
Eskiden Bereket anlamında.
Coşkunluk, taşkınlık, bolluk.
Bolluk, fazlalık, feyiz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ