Tanzimata kadar her türlü davaya, bakan mahkemelerin başkanları...

Kadı,
Eskiden yargıç.
Arapça: kadı.
İngilizce: Muslim judge.
Arapça hükmetmek anlamındaki kada sözcüğünden türetilmiştir.
İslam hukukuyla yönetilen devletlerde halk arasında çıkan anlaşmazlıkları, her türlü davayı halletmek üzere devlet tarafından tayin edilen memur.
Tanzimata kadar her türlü davaya, bakan mahkemelerin başkanları.
Osmanlı Devleti’ nde kadılar Tanzîmat’ a kadar bütün davalara, Tanzimat’ ın îlanından medeni kanunun kabulüne kadar ise sadece boşanma, nafaka, miras vb. davalara bakarlardı.
Tanzimata kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

Hakim üş şer.
Şeriat mahkemesi yargıcı.
Osmanlılarda şeriat mahkemelerinin başında bulunan, aynı zamanda görev yeri ve çevresindeki düzenle ilgili yönetim ve denetim yetkileri bulunan yargıç.

Kadı sözcüğünün halk dilinde diğer anlamları:
Büyük fıçı.
Kolay çalkalayabilmek için buğday kalburunun altına konulan destek.
Çelik çomak oyununda çeliğin dayandığı yanyana konmuş iki taş.
Düğünlerde oyun çıkarmak için kız evinden oğlan evine giden kimse.
Anadolu' da oyunları düzenleyene verilen ad.
Bir halk oyunu.
Yenge.
Erzincan ilinde bir gölün adı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ