Savaşa katılan kadınlara eski çağlarda verilen san...

Amazon,
Fransızca: amazone.
Yunanca: amazone.
Ata iyi binen kadın.
Kadın savaşçı.
Kavgacı kadın.
Kuvvetli kadın, erkeğe benzer kadın.
Savaşa katılan kadınlara eski çağlarda verilen san.

Eski zamanda yalnız kadın savaşçılardan ibaret bir kabile.
Yunan mitolojisinde sadece kadın savaşçılardan oluşan tarihsel ulusun bireylerine verilen ad.
Karadeniz kıyısına yakın bir yerde yaşayan ve müthiş savaşçı olan kadınlar. Aralarında hiç erkek bulunmayan bu kadınlar kendilerine ait bir devlet kurmuşlar. Thermodon(Terme Çayı) kıyısında Themikyra şehrinde yaşarlardı. Savaş Tanrıçası Ares' e taparlardı.
Eski zamanlarda yaşamış savaşçı kadın.
Eski çağların efsanevi kadın cengaverlerine verilen isim.

Milattan önce yaşamış İskitlerin kadın askerlerine verilen isim. Göğüslerini dağlatarak küçükten harbe alıştırılan bu İskit kadınlarının şiddetli muharebeler yaptıkları yazılıdır.
Savaşa katılan kadınlara eski çağların Amazonlarına benzetilerek verilen san.

Amazon sözcüğünün diğer anlamları:
Uzun ve bol etek
Mont benzeri kısa ve ince belli ceket.
Güney Amerika' da yer alan, dünyanın en çok su taşıyan ve en uzun nehirlerinden biri
Amazon Nehri.
Güney Amerika'da büyük bir nehir adı.
Brezilya'da bir akarsu.
Muğla' nın Marmaris ilçesinde, doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy.
Ata binen kadınların giydiği kıyafet.
Kadınların ata binerken giydikleri bir ceketle uzun bir etekten oluşan kıyafet, bayra.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ