Potasyum nitrat...

Gal,

Potasyum nitrat, Afyon, Isparta, Denizli, Pınarbaşı -Kayseri, Niğde, Kadirli -Adana yörelerinde halk arasında Gal olarak anılır.
Güherçile.
Galaktoz.
Kayatuzu,
Salpeter, salpetre

Potasyum nitrat, (KNO3).
Farsça guherçile, güharçile (گوهرچله ).
Tarımda gübre, hekimlikte ilaç olarak kullanılan, barut vb. patlayıcı maddeler yapımına yarayan, beyaz renkte ve ince billurlar durumunda birleşik bir madde; potasyum nitrat.
Suda çözünme özelliğine sahip olan potasyum nitrat, aynı zamanda oda sıcaklığında ortotrombik kristal yapısını alır ve 500 °C geçen sıcaklıklarda parçalara bölünerek potasyum nitrat özelliğine ulaşır. Suda çözünürlüğü suyun sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Su sıcaklığı arttıkça potasyum nitratın da çözünmesi artar. Suda çözünmesine karşı, alkolde çözünme özelliği yoktur. Patlayıcı yapımında kullanılmasına karşın, potasyum nitratın tek başına patlayıcı özelliği bulunmamaktadır.

Potasyum nitrat, (KNO3), kibrit ve cam sanayisinde, tütün yapımında yanıcı madde olarak, konserve ürünlerin paketlenmesinde ve tarım ürünleri için gübre yapımında sıklıkla potasyum nitrat tercih edilmektedir. Güherçile olarak da bilinen bileşik doğal halde kayaçlarda ve mağaralarda oluşan beyaz renkli kabuksu yapıda bulunur. Potasyum nitrat başlıca olarak gübreler, roket itici yakıtı ve havai fişeklerin üretiminde kullanılır; Kükürt ve odun kömürü ile belirli oranlarda karıştırılırsa karabarutu oluşturur. Gıda katkısı olarak kullanıldığı Avrupa Birliği normlarında E252 olarak adlandırılır.

Gal sözcüğünün diğer anlamları;
Yapılabilecek bir işi bozmayı anlatır.
Bitkilerde, böcek ya da mantar gibi organizmaların sebep olduğu anormal gelişen yapılar.
Geder.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ