Padişah sarayı...

Mabeyin,
Mabeyn, 
Mabin.
Arapça: mabeyn, mabeyin.
Arapça iki şeyin arası, ara anlamındadır.
Eski saray ve konaklarda haremle selamlık bölümleri arasında bulunan ve her iki tarafa da kapısı olan daire veya oda.
Mabeyin ilk önce sarayın harem ve selamlık bölümleri arasındaki daireye verilen ad olarak kullanıldı.
Saraylarda selamlık dairesi.
Padişah sarayı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ